1987 Riksgalleriet

1987 Nasjonalgalleriet

1990 Nasjonalgalleriet

1994 Lilla Jill  innkjøpt av Barnboksbildens vänner til Gøteborgs Konstmuseum        

1996 Nasjonalgalleriet

2002 Nasjonalbiblioteket

2008 Nasjonalbiblioteket

2016 Nasjonalbiblioteket